İslam’a göre tesettür varmı?

İslam kuran ve sünnet tesettürün FARZ olduğunu söylüyor. Aksini söyleyenler yalan söylüyor.
(Nihat Hatipoğlu)

Bismillahirrahmanirrahim

Ey Ademoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için, elbiselerini soyarak ana babanızı

cennetten çıkardığı gibi, şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi, onları

göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, iman etmeyenlerin dostları

kılmışızdır. (Araf Suresi – 27. Ayet)

Allah’ın sevgili Resulü Rabbinden aldığı bu ayetleri tebliğ etmiş onun sevgili ashabı da en güzel

ve en doğru şekliyle okumuşlar, anlamışlar ve örtünmek suretiyle nasıl olacağını göstermişler ve

hayata geçirmişlerdir.

Vahyin inmekte olduğu bu süreç içinde Allah Teala da onların bu uygulamalarını onaylamış ve

razı olmuştur günümüze kadar yeryüzünün dört bir yanındaki Müslüman alimler bu olayı bu

şekilde anlamışlar. Bütün İslam alimleri şu konuda ittifak etmişlerdir. Müslüman kadının ellerinin

ve yüzlerinin dışında kalan yerlerini yabancı erkeklere göstermeleri haramdır.

 

Vücut hatlarını belli edecek şekilde dar giyinmeleri haramdır. Tenlerini gösterecek şekilde ince

giyinmeleri  haramdır, giyim kuşamda kafirlere benzemeleri haramdır. Bu konuyu bunun dışında

başka bir şekilde anlatmaktan ve hele pazarlık masasına yatırmaktan , tartışmaktan Allah’a sığınırız.

Hem Allah değilmidir sözü tutulmaya en layık olan, sözünün üzerine söz kondurulmaması gereken?

Hoşnut edilmeye, razı edilmeye en layık olan Allah değil midir? Şu hususu aklınızdan hiç çıkarmayınız

ki Allah’a kulluktan kaçınanlar, kesinlikle ve kesinlikle şuanda birilerinin bir yerlerin kuludurlar. Açılıp

saçılanlar kesinlikle Şeytan’ın arzusunu hemde onun en büyük ve ilk arzusunu yerine getirmektedirler.

Kıyamet günü Allah Teala bütün insanlığı bir yerde topladıktan sonra cehenneme atılacak onlara şöyle

seslenecektir.

(Allah şöyle der:) “Ey suçlular! Ayrılın bu gün!” “Ey ademoğulları! Ben size, şeytana kulluk

etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmanınızdır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur,

diye emretmedim mi?” “Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor

muydunuz?” “İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir.” (Yasin Suresi-59,60,61,62,63. ayetler).

Dikkat ediniz yeryüzüne indirilen insanoğluna Allah Teala’nın ilk emri örtünme olduğu gibi

sakındırdığı ilk husus da yine örtüyle ve çıplaklıkla ilgilidir. Şeytanın Hz. Adem babamıza ve Hz.

Havva anamıza yaptığı ilk düşmanlık onların ayıp yerlerini açığa çıkarmak olmuştur. O artık

bundan sonra Hz. Adem (A.S)’ın bütün çocuklarını da aynı noktaya çağırıp duracaktır. Şeytanın

ve dostlarının en belirgin özellikleri en birinci vasıfları insanoğluna kötülüğü fuhşiyatı çirkinliği

edepsizliği, terbiyesizliği açık saçıklığı emretmek, yaygınlaştırmak, öğütlemek ve desteklemektir.

 

Örtünmenin Allah Teala’nını bir emri olduğu, hemde ilk ve çok önemli bir emri olduğu

örtüsüzlüğünde şeytanın bir emri ve çağrısı olduğu konusunda acaba bir tereddüdünüz var mı?

Yarın Allah’ın huzuruna varacaksınız ve şunu bilinki başka hiçbir seçeneğiniz yoktur. Ve

yaptıklarınız bir bir önünüze konulacak başta kendi ruhunuz olmak üzere tahrip ettiğiniz bütün

ruhların hesabını vereceksiniz! Şeytana okçu yaptığınız hayvani ve şehevi duygularını

kabarttığınız asil ve güzel duygularını bastırıp kötü duygularını ortaya çıkardığınız ne kadar

insan varsa hepsinin hesabı sizden sorulacak. İyi düşünün bu şekilde açık, saçık dişiliğinizi

sunduğunuz bir giyim tarzı ile ne kadar sene yaşadınız? Kaç yıl, kaç ay, kaç gün ? Birgünde ne

kadar erkeğe bu şekilde muhatap oldunuz veya bir erkeğe kaç defa bu şekilde tahrip ve tahrik

ettiniz? Eğer bunların tek tek sizden sorulmayacağını, suçunuzun sadece dünyada iken açık

saçık giyinme diye tek bir maddeden ibaret, tek bir suç olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz!

 

Buradan diğer tesettürlü olduğunu düşünen bacılarımıza da sesleniyoruz. Allah rızası için bilinçli

kapanın tesettür sadece başınıza bir örtü takmak değildir. Başınıza bir örtü takmak, dar elbiseler

giymek bu örtünme şekli ne Kuran’da nede Hadis’ler de anlatılan örtünme şekli değildir. Vallahi

sadece kendinizi kandırıyorsunuz. Bu Allah (c.c.) razı olduğu bir örtünme şekli değildir.

 

Dikkat edin amelleriniz boşa gitmesin

Hz. Muhammed Resulullah(sav) Efendimiz şöyle buyuruyor: ” Ümmetimin son dönemlerinde

giyimli, fakat çıplak bir takım kadınlar olacaktır. Bunların başlarının üstü deve hörgücü gibi

bulunacaktır. Ancak onlar Cennet’e giremez, Cennet’in kokusunu bile alamazlar.” (Ebu Davud

Libas 125, Cennet 52)

Resulullah(sav) Efendimiz şöyle buyuruyor: ” Bir kadın koku sürünerek dışarı çıkar ve koku

ulaşsın diye bir topluluğun yanına uğrarsa zinaya bir adım atmış olur.” (Tirmizi, Edep, 35: Nesai,

Zine, 35)

İbn-i Abbas (r.anhuma)dan dedi ki: “Resulullah (sav) kadınlardan erkeklere benzeyenlere,

erkeklerden de kadınlara benzeyenlere lanet etti.” (Buhari nr 57/51, Ebu Davut nr:4098, Ahmet

b. Hambel nr: 3149, Nesei nr: 9161)

Resulullah(sav) Efendimiz şöyle buyuruyor: ” Haya imandandır, iman ise cennettedir.

Utanmazlık cefadandır, cefa ise cehennemdedir.” (Ebu Hureyre radiyallahu anh. Tirmizi.)

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER